WhatsApp ta inliceliler grubu

WhatsApp ta inliceliler grubu olarak kurulan  grubun amacı  dernek  olarak yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak için ücretsiz  iletişim aracını kullanmaya karar verdik.

Derneklerimizin attığı mesajlar  devam edecektir. Çünkü tüm hemşerilerimiz whatsapp kullanmamaktadır. Bu Grupta Tebrik , geçmiş olsun , başsağlığı, Kan ihtiyacı, toplantı, önemli gördüğümüz konuları paylaşmak  vs. mesajları yayınlamak suretiyle tüm hemşerilemizin bilgilenmesini sağlamak istiyoruz.

WhatsApp İnliceliler gurubuna üye olmak istiyenlerin Halil Karayıldırım, Ali Bekece, Hakkı Gürüler, Bekir Dalgıç arkadaşları arayabilirler.

Bu grubu kişisel sohbetler ile değil  Tüm hemşerilerimizin  sevinç ve üzüntülerini  paylaşmak  için kullanmalıyız.

Bu grubta şu an 300 kişi var hedefimiz 2000 kişi dolasıyla attığımız her mesaj İzmir, Konya, İnlice, Seydişehir, vs,  belirttiğimiz kişi sayısına ulaşmaktadır.  Olur olmaz atılan mesajlar kişileri rahatsız etmekte ve ayrılmasına sebeb olmaktadır.

Genel kategorisine gönderildi

İZMİR İNLİCELİLER YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ (2017-2019 DÖNEMİ) ÇALIŞMA PROGRAMI

a) Aile ve toplum değerlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik projeler,

b) İnsan hakları ve demokrasi bilincinin yaşatılması ve etkin hale getirilmesine yönelik projeler,

c) Karar alma mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum diyaloğunun arttırılması ve aktif vatandaşlık konulu projeler,

d) Toplumda huzur ve barışı temin etmek üzere farklı toplum kesimleri arasında uzlaşı, işbirliği ve etkileşimi artırmaya yönelik projeler,

e) Gençlerin, kadınların ve engellilerin girişimciliğini, liderlik vasıflarını ve istihdamını arttırmaya yönelik projeler,

f) Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki hemşerilerimize yönelik projeler,

g) Kültür, tarih ve medeniyet değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve ihyasına yönelik projeler,

h) Gazilerimize ve Şehit yakınlarına yönelik projeler,

i) Eğitim, kültür, sağlık, spor konulu projeler,

j) Madde bağımlılığı ile mücadeleyi konu alan sosyal içerikli projeler,

k) Terör olaylarına maruz kalmış hemşerilerimize yönelik sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetler içeren projeler.

Genel kategorisine gönderildi

01.01.2014-11.12.2016 DENETİM RAPORU

İZMİR İNLİCELİLER YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

01/01/2014 İLE 11/12/2016 TARİHLERİ ARASI DENETLEME KURULU RAPORUDUR

Denetim kurulumuz, derneğimizin; tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediği, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutup tutmadığı, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetim yapması ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde her yıl Nisan ayında  Dernekler masasına, yönetim kuruluna ve toplandığında ise genel kurula sunmak üzere denetim görevini yerine getirmiştir.

  • Mevzuat gereği dernek gelirlerinin toplanması için düzenlenen yetki belgelerine ait yeniletme işlemlerinin zamanında yerine getirildiği, adına yetki belgesi düzenlenen kişilerce dernek gelirlerinin toplandığı ve tahsil edilen paraların yasal süresi içerisinde derneğin banka hesabına yatırıldığı,
  • Üyelerin en başta gelen ve verilmesi zorunlu olan üye aidatları  kismi olarak toplandığı,
  • Dernekler Kanunu, yönetmeliği ve tüzüğümüz gereği tutulması zorunlu olan; karar defteri, üye kayıt defteri, işletme defteri, gelen giden evrak kayıt defteri, alındı belgesi kayıt defteri ve demirbaş eşya kayıt defteri olmak üzere toplam altı (6) adet defter ilgili kurumdan onaylatıldığı ve kaydı gereken bilgilerin düzenli ve zamanında işlendiği,
  • Derneğin gelirlerinin alındı belgesi karşılığı tahsil edildiği, giderlerin ise harcama belgesi ile yapıldığı tespit edilmiş olup, gelir ve gider işlemlerine ait işletme hesabı tablosu muhasip üye tarafından genel kurula okunmuştur.

Denetim kurulumuz tarafından yapılan denetim neticesinde; derneğimizin faaliyetlerinin tüzüğümüzde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürebileceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterdiği, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulduğu tespit edilmiş olup, İşbu Denetleme Kurulu Raporu; yönetim kuruluna, toplandığında ise genel kurula sunulmak üzere tarafımızdan tanzim edilerek müştereken imza altına alınmıştır.

 

DENETLEME KURULU ÜYELERİ

 

HAKKI GÜRÜLER                             MUSTAFA KARAYILDIRIM             HALİL KUZKUN

Denetleme Kurulu Başkanı           Denetleme Kurulu Üyesi           Denetleme Kurulu Üyesi

Genel kategorisine gönderildi

01.01.2014-11.12.2016 FAALİYET RAPORU

İZMİR İNLİCELİLER YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İzmir İnliceliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olağan Genel Kurulu’na

2014-2016 Yılları arası faaliyet dönemi Yönetim Kurulu Raporudur.

Sayın Divan Başkanı ve Sayın divan üyeleri, Derneğimizin saygıdeğer üyeleri, kıymetli hemşehrilerimiz ve misafirlerimiz 29 Aralık 2013 tarihinde yapılan 2. genel kurul toplantısında sizin teveccühünüzle göreve getirilen yönetim kurulumuzun 3 yıllık çalışma dönemine ait faaliyetlerini ortaya koyan raporumuzu Sayın Genel Kurulun bilgi ve takdirlerine sunmak üzere huzurlarınızdayım. Bu nedenle tüm Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarım adına Genel Kurula göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı şükranlarımı arz eder, saygılarımı sunarım.

Sizin teveccühlerinizle 29 Aralık 2013 Pazar günü, güzel bir ortamda, olgun bir demokrasi anlayışı içerisinde geniş bir katılımla yapılan 2. Genel Kurulumuz da  görev verilen Yönetim Kurulumuz 29 Aralık 2013  tarihinde ilk toplantısını yapmış ve aşağıda arz edeceğimiz şekilde görev bölümü ile etkin bir şekilde çalışmalarına başlamıştır.

YÖNETİM KURULU

Başkan: Mehmet AKŞİT

Bşk. Yard.: Halil KARAYILDIRIM

Genel Sekreter: Nuri BEKECE

Sayman : Ali BEKECE

Üye: Abdurrahman KANDEMİR

Üye: Ahmet ESEN

Üye: Ahmet AKINCI

 

DENETLEME KURULU

Başkan: Hakkı GÜRÜLER

Üye : Mustafa KARAYILDIRIM

Üye: Halil KUZGUN

 

 

FAALİYETLER

1-      Toplu mesaj sistemi ile hemşehrilerimizin sevinç ve üzüntülerinin duyuruları yapıldı

2-      30-31 Ocak, 1-2 Şubat tarihlerinde İzmir Fuarı’nda düzenlenen “Konya Kültür ve Sanat Günleri” Festivaline İzmir İnliceliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak stant açarak katıldık.

3-      16 Kasım 2014 Pazar Günü İzmir Hisar Camii’nde Konuşmacı olarak hemşehrimiz Prof. Dr. Mehmet ŞEKER Hocamızın katıldığı “Aşure Günü” tertip edildi.

4-      Her yıl Mayıs ayında bahar pikniği düzenlendi.

1-      Cennet Vadisi Buca 11 Mayıs 2014

2-      Cennet Vadisi Buca 03 Mayıs 2015

3-      Cennet Vadisi Buca 08 Mayıs 2016

5-      26 Kasım 2014 Akşamı İzmir İnliceliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak Konya Hüyük Çamlıcalılar Birliği Derneği ziyaret edildi.

6-       Hemşehrilerimize Ramazan ayında geleneksel iftar yemekleri verildi.

1-      İftar yemeğimiz 06 Temmuz 2014 Özel İzmir Koleji

2-      İftar yemeğimiz 20 Haziran 2015 Özel İzmir Koleji

3-      İftar yemeğimiz 11 Haziran 2016 Özel İzmir Koleji

7-      Hemşehrilerimizden ihtiyaç sahiplerine Derneğimiz nakdi ve ayni yardımlar yapılmıştır.

8-      Her yıl İzmir İnliceliler Derneği takvimi bastırıldı. Hemşehrilerimize dağıtıldı.

9-      Yüksek öğrenim gören 4 yıllık fakültelerde eğitim öğretim gören, başarılı, ihtiyaç sahibi öğrencilerimize burslar verildi ve verilmeye devam ediyor.

2014-2015 Eğitim Öğretim yılında 9 Yüksek öğrenim öğrencisine

2015-2016 Eğitim Öğretim yılında 13 Yüksek öğrenim öğrencisine

2016-2017 Eğitim Öğretim yılında 15 Yüksek öğrenim öğrencisine burs verilmiştir.

10-  06 Şubat 2015 Cuma günü Konyalılar Vakfı’nda Konyalılar Federasyonuna bağlı Dernek Yöneticilerine ve hemşehrilerimize İnilice Un Helvası yapılarak ikram edildi.

11-  03 Mayıs 2014 Cumartesi Günü Dernek yönetim kurulu temsilcileri ve Kadın Kolları üyeleri ve hemşehrilerimizle birlikte Bayındır Çiçek Festivaline gezi düzenlendi.

12-   Konya İnliceliler Derneği’nin Köyümüzde düzenlediği geleneksel helva ve pilav şenliklerine İzmir İnliceliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak katıldık.

13-   Derneğimiz yararına Kadın kollarımız çeşitli kermesler, gözleme, börek, pilav, erişte günleri düzenleyerek derneğimize katkıda bulunmuşlardır.

14-  Dini bayramlarda derneğimizde bayramlaşmalar yapıldı.

15-  15 günde bir her Çarşamba akşamları derneğimizde yapılan düzenli toplantılara devam edilmiştir.

 

 

Saygılarımla

Nuri BEKECE

İzmir İnliceliler Derneği Genel Sekreteri

Genel kategorisine gönderildi

YÖNETİM KURULUNUN YENİDEN BELİRLENMESİ (2017-2018-2019)

       İZMİR İNLİCE’LİLER YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ (İZİNDER)

                  3.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI PROĞRAMIDIR.

  SAYIN ÜYELERİMİZ: Derneğimizin 3.olağan genel kurul toplantısı 4 Aralık 2016 Pazar günü saat 13,30 da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere dernek binası (4246 sokak no: 9/A Altındağ-Bornova) adresinde yapılacaktır. Bu toplantıda dernek genel kurulu için yeter üye sayısı sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı yeter sayısı aranmaksızın 11 Aralık 2016 Pazar günü aynı saat ve aynı adreste yapılacaktır. Bilgilerinize sunulur.

GÜNDEM MADDELERİ:

1-Açılış ve yoklama,

2-Başkanlık divanı seçimi,

3-Saygı duruşu ve istiklal marşı,

4-Yönetim Kurulu Başkanının konuşması,

5-Yönetim Kurulu genel sekreteri tarafından faaliyet raporunun okunması,

6- Yönetim Kurulu muhasip üye tarafından gelir ve gider tablosunun okunması,

7-Denetim Kurulu başkanı tarafından denetim raporunun okunması,

8-Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı oylanarak ibra edilmesi,

9-Yeni dönem çalışma programı ile tahmini bütçenin görüşülmesi,

10-Derneğin ihtiyacı doğrultusunda gayrimenkul satın alınması müzakere edilerek yönetim kuruluna yetki verilmesi,

11-Yeni yönetim kurulunun seçilmesi (7 asil üye -7 yedek üye)

12-Yeni denetim kurulunun seçilmesi (3 asil üye-3 yedek üye)

13-Yeni kadınlar kurulunun seçilmesi (3 asil üye- 3yedek üye)

14-Yeni gençlik kollarının seçilmesi   (3 asil üye-3 yedek üye)

15-Derneğimizi Konyalılar federasyonunda temsil edecek üye seçimi

16-Öneri, dilek ve temenniler,

17 Kapanış.

Genel kategorisine gönderildi